Koronawirus Covid-19 – Pandemia

Informacje na temat ograniczeń wjazdowych oraz
przepisy dotyczące kwarantanny w Niemczech

Ze względu na pandemię Covid 19, istnieją ograniczenia w podróży do Niemiec. Istnieje również obowiązek poddania się kwarantannie przez 10 dni przy wjeździe do Niemiec z wielu krajów. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Rejestracja oraz Ograniczenia wjazdowe:

Od 8 listopada 2020 r. podróżni, którzy przebywali w strefie zagrożenia w ciągu ostatnich 10 dni, muszą przed przyjazdem do Niemiec zarejestrować się na stronie www.einreiseanmeldung.de i mieć przy sobie dowód rejestracji przy wjeździe.

Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, nie jest możliwe złożenie cyfrowej deklaracji wjazdu, podróżny musi, zamiast tego wypełnić zgłoszenie zastępcze w formie papierowej.

Więcej informacji można znaleźć w arkuszu informacyjnym oraz na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Nowe środki w walce z COVID-19:

Począwszy od 2 listopada i aż do 10 stycznia, uchwała federalna i stanowa wzywa hotele lub inne obiekty noclegowe do oferowania noclegu tylko na niezbędne podróże. Noclegi w przypadku podróży turystycznych z reguły nie będą już dozwolone. Dlatego też wizy w celach turystycznych będą wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach.
Kraje związkowe są odpowiedzialne za wdrożenie tego rozporządzenia. To, czy podróż jest możliwa w poszczególnych przypadkach, zależy zatem od przepisów kraju związkowego, do którego ma być skierowana. Dalsze informacje (tylko w języku niemieckim) można znaleźć w ulotce lub tutaj:

www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html#c19076

Niemcy podlegają ograniczeniom podróżowania przy wjeździe do kraju z wielu krajów. Są one wydawane przez BMI. Prosimy o poinformowanie się przed wyjazdem również na BMI, które przepisy obowiązują szczegółowo dla kraju, z którego wjeżdżają Państwo do Niemiec.

Zasadniczo, wjazd jest możliwy z:

  • Państw członkowskich UE
  • Państw stowarzyszonych z Schengen: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein
  • Zjednoczonego Królestwa
  • Innych państwa, z których wjazd jest dozwolony na podstawie oceny epidemiologicznej sytuacji przez UE.Wjazd z innych państw jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach. Warunkiem koniecznym jest, aby istniała nieodparta konieczność.

Zawsze należy pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad:

Zakładaj maseczkę

Zakładaj maseczkę

Myj i dezynfekuj ręce

Myj i dezynfekuj ręce

Zachowuj dystans 2 metrów

Zachowuj dystans 2 metrów

Przepisy dotyczące kwarantanny

W Niemczech przepisy dotyczące kwarantanny są wydawane przez poszczególne kraje związkowe. Po konsultacjach między krajami związkowymi i rządem federalnym, rząd przyjął do wiadomości nowe rozporządzenie modelowe. Na tej podstawie kraje związkowe wydały własne odpowiednie rozporządzenia z dniem 08.11.2020.

Ponieważ nowe rozporządzenie wzorcowe zawiera istotne zmiany, prosimy o szczególnie dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi kwarantanny/badań obowiązującymi w docelowym kraju związkowym przed wjazdem do kraju; informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych ministerstw zdrowia lub administracji senackiej kraju związkowego. Te nowe przepisy, patrz poniżej.

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wzorcowym, co do zasady stosuje się, co następuje:

Dodatkowa informacje:

Poprzedni pobyt w strefie ryzyka jest definiowany jako pobyt w dowolnym momencie w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem.

Decydującym czynnikiem jest to, czy w momencie wjazdu do Niemiec (tzn. niekoniecznie w momencie pobytu) obszar ten został wyznaczony jako obszar ryzyka.

Wyjątek: tranzyt

Obowiązek odosobnienia krajowego nie istnieje w przypadku pobytów tranzytowych. W tym przypadku jednak jesteście Państwo zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia Niemiec. Przepisy krajów związkowych są decydujące.

Wyjątek: negatywny wynik testu po 5 dniach

10-dniowa kwarantanna może zostać zakończona zgodnie z obowiązującymi przepisami krajów związkowych
może zostać zakończony najwcześniej po piątym dniu od daty wprowadzenia, na podstawie negatywnego wyniku testu w odniesieniu do zakażenia koronaawirusem SARS-CoV-2.

Przepisy w krajach związkowych

Pod poniższymi linkami znajdują się istotne informacje na temat przepisów dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach związkowych:

Dodatkowe informacje:

Pomoc w znalezieniu odpowiedzialnych osób kontaktowych w lokalnych urzędach zdrowia można znaleźć tutaj: https://tools.rki.de/plztool.

Źródło: https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0